Avís legal i política de privacitat

I. Identificació i raó social de l´empresa comercialitzadora
Insertnet Innova SL
pl. Adolf Ventas 5B baxos
43870 Amposta (Tarragona)
Email: info@insert.cat
Telèfon: +34 977 70 21 13
CIF Nº B43861046
Ofereix informaicó dels serveis que presta a través del lloc web www.insert.cat
II. Llei de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic
Als efectes del que disposa l´article 10 de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic d´11 de juliol de 2002, es fa constar que el lloc web www.insert.cat és titularitat de la societat “Insertnet Innova SL” (en endavant INSERT), amb domicili social i a efecte de notificacions a la plaça Adolf Ventas 5B baixos, 43870 Amposta, telèfon +34 977702113, amb CIF B43861046 i correu electrònic info@insert.cat.
Societat inscrita al Registre Mercantil de Tarragona, Volum 2220, Foli 58, Pàgina T-34312, inscripció 1a.

III. Drets de propietat intel·lectual i industrial
Els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el lloc web www.insert.cat pertanyen a INSERT. Els drets de propietat intel·lectual sobre la pàgina comprenen el contingut escrit de la mateixa, el seu disseny i el codi font amb el qual està programada, protegits d´acord amb la legislació espanyola i internacional relativa als drets d´autor. El domicili del lloc web a efectes de notificacions i comunicacions de qualsevol tipus és pl. Adolf Ventas 5B baixos, 43870 Amposta, o el correu electrònic info@insert.cat

IV. Condicions d´accés i ús del lloc web
L´accés a aquest lloc web implica l´atribució de la condició de “Usuari” i, si s´escau, l´acceptació completa de totes les disposicions incloses en aquest “Avís legal” des del mateix moment en què s´accedeix a ell. INSERT podrà modificar en qualsevol moment i sense previ avís el disseny, presentació i/o configuració del lloc web, així com alguns o tots els continguts. Les presents condicions són les vigents des de la data de la seva última actualització. INSERT es reserva el dret de modificar en qualsevol moment i sense preavís, en aquest cas entraran en vigor des de la seva publicació al lloc web i s´aplicaran a tots els usuaris des d´aleshores. Per això, INSERT recomana als Usuaris que vulguin entrar i fer ús del lloc web, que llegeixin detingudament el contingut d´aquest “Avís Legal” cada vegada que accedeixin. Els continguts del lloc web, especialment les referències informatives i publicitàries, llevat que expressament s´indiqui el contrari, no constitueixen una oferta vinculant. INSERT recomana als Usuaris que contactin amb el telèfon: +34 977702113 per informar amb detall, avaluar els preus i confirmar les condicions i especificacions de cada servei vigents en el moment, demanar si ho desitgen, i efectuar la contractació amb l´ajuda i assistència del personal d´atenció al Client d’INSERT.
INSERT no és el titular dels altres llocs de la Xarxa als quals es pugui accedir mitjançant la utilització d’enllaços o hipervincles que estigui disponible dins de la seva pàgina web. En conseqüència, l´Usuari accedirà sota la seva exclusiva responsabilitat als seus respectius continguts i condicions d´ús. No obstant això, s´autoritza l´Usuari a realitzar enllaços o hipervincles que condueixin al lloc web insert.cat sempre que:

  1. Quedi constància de la identitat del seu propietari.
  2. L´enllaç únicament podrà vincular-se a alguna de les pàgines de insert.cat, sense reproduir-les de cap manera.
  3. No s´utilitzi el nom INSERT o qualsevol altre signe distintiu que pugui confondre la propietat del lloc web que estableixi l´enllaç.
  4. Les pàgines o llocs de la Xarxa a través dels quals es realitzi l´enllaç no han d´atemptar la moral, l´ordre públic i els bons costums i han de ser respectuosos amb els principis de no discriminació i el respecte a la dignitat de les persones, la protecció a la joventut i la infància i, en general, tots aquells recollits a l´article 8 de la LSSICE.

INSERT no es fa responsable sota cap concepte dels danys que poguessin ocasionar l´ús il·legal o indegut d´aquest lloc web. Al mateix temps, INSERT queda eximida de qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que es poguessin ocasionar com a conseqüència de l´accés, reproducció, captació i transmissió dels continguts i serveis de la pàgina Web facilitats per tercers.

INSERT no garanteix la idoneïtat, disponibilitat, oportunitat o exactitud de la informació continguda en la seva pàgina web, que podrà actualitzar-se, modificar o eliminar sense previ avís. En tot cas, recordem a l´Usuari que no utilitzi la informació continguda en la seva pàgina web amb fins particulars sense l´assessorament o supervisió d´un professional.

INSERT es reserva el dret de modificar el present “Avís Legal”, inclosa la seva política de privacitat i comercial, amb l´objecte d´adaptar a les novetats legislatives o jurisprudencials, o per criteris empresarials.

V. Tractament de dades de caràcter personal
Al cumplimentar i acceptar els formularis d´aquest lloc web, que demanin dades de caràcter personal, estareu donant el vostre consentiment a la inclussió de les vostres dades en una base de dades d´usuaris. D´acord amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD), sense perjudici de que pugueu, en qualsevol moment, exercitar els drets de rectificació, cancel·lació i oposició de les vostres dades.